training bij Claudicatioklachten

Gesuperviseerde looptraining

Deze training is bedoeld voor mensen met ‘etalagebenen’ (perifeer arterieel vaatlijden / Claudicatio Intermittens)

De training vindt plaats op de trainingslocaties. Er wordt getraind om uw maximale loopafstand te vergroten, maar ook uw algehele uithoudingsvermogen en de spierkracht van uw benen neemt toe. Daarnaast is er veel aandacht voor een gezonde leef- en beweegstijl. U traint in een groep van maximaal vijf personen.