Onafhankelijke Client Ondersteuning

Wat is een onafhankelijk cliëntondersteuner?

Een (onafhankelijk) cliëntondersteuner ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. De ondersteuner denkt met u mee welke zorg het beste bij uw situatie past en hoe u die goed kunt organiseren. De ondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. De cliëntondersteuner staat naast u en denkt met u mee, onafhankelijk van de professionele partijen. Hij/zij betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.

Onafhankelijk

Zoals u weet stuurt de overheid op marktwerking in de zorg. Iedere organisatie heeft daarbij zijn eigen belangen. Maar ook u als cliënt, mantelzorger of zorgvrager heeft uw eigen belangen. En die kunnen wel eens haaks staan op de belangen van een zorgorganisatie.

Zowel de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (WMO) als de Wet langdurige zorg (WLZ) geeft u de mogelijkheid om een Onafhankelijke Cliëntondersteuner naast u te hebben die samen met u kijkt naar uw belangen en wensen bij het organiseren van de zorg.

Diensten

Cliëntondersteuning kan bestaan uit de volgende diensten:

  • Informatie en advies geven over de mogelijkheden van zorg binnen de WMO en/of WLZ
  • Ondersteuning bij het opstellen van uw persoonlijk plan
  • Ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van uw zorgplan
  • Ondersteuning bij het kiezen van een passende zorgaanbieder en passende zorg
  • Bemiddeling indien uw zorg niet aan de afspraken en/of uw verwachtingen voldoet
  • Ondersteuning bij herindicatie
  • Ondersteuning bij een klachten- of bezwaarprocedure