Tarieven ergotherapie

Vergoedingen 2022

Verzekerde zorg, hoofdlijn

Ergotherapie wordt vergoed vanuit uw basisverzekering met een maximum van 10 uur per jaar. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten rechtstreeks aan onze praktijk.

Als de dekking vanuit de basisverzekering niet genoeg is, kan het zijn dat de behandeling vergoed wordt vanuit uw aanvullend ziektekostenpakket. Let er wel op dat zorgverzekeraars voorwaarden kunnen stellen aan de vergoeding. Zo wordt ergotherapie tot 18 jaar over het algemeen beter gedekt dan ergotherapie boven 18 jaar. Verder is het belangrijk om te melden dat bij vergoeding van ergotherapie uit de aanvullende verzekering, het eigen risico niet wordt belast. Aanvullende informatie hierover vindt u in uw polis, of hier.

Niet-verzekerde zorg

Onze praktijk heeft met bijna alle zorgverzekeraars in Nederland contracten afgesloten. Toch kan het voorkomen dat u rechtstreeks een factuur van ons ontvangt. Dit gebeurt

  • als wij met uw specifieke zorgverzekering geen contract hebben, of

  • als u niet verzekerd bent in Nederland, of

  • als u ervoor gekozen hebt geen zorgverzekering af te sluiten, of

  • als de vergoeding uit uw basisverzekering en/of uw aanvullende verzekering volledig gebruikt is.

Bij een rechtstreekse factuur aan u geldt onderstaande standaard tarievenlijst. De factuur kunt u declareren bij uw verzekeraar die hem (deels) vergoedt, mits de betreffende behandeling in uw verzekerde zorgpakket zit.

Hoe zit het met uw eigen risico?

Bij de basisverzekering is sprake van een door de overheid verplicht gesteld eigen risico. Voor 2022 is dat vastgesteld op minimaal € 385. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar pas vergoed vanuit de basisverzekering als uw eigen risico in een jaar is opgebruikt. Zo kan het lijken dat u een rekening voor ergotherapie krijgt (van uw zorgverzekeraar) terwijl u een vergoeding vanuit uw basisverzekering verwachtte.

Raadpleeg uw polisvoorwaarden

Deze pagina is bedoeld om u in algemene zin te informeren over de voorwaarden en vergoedingen vanuit zorgverzekeringen. Dat houdt in dat uw zorgverzekeraar afwijkende voorwaarden en vergoedingen kan hanteren. Raadpleeg daarom ALTIJD uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekering. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.

Praktijktarieven 2022

Voor niet verzekerde zorg en/of niet vergoede zorg (zonder aanvullende voorwaarden vanuit uw verzekeraar) gelden onze praktijktarieven. Genoemde prijzen zijn per kwartier, per zitting en per persoon. Een zitting duurt over het algemeen 60 minuten. Voor de intake nemen we graag de tijd en reserveren we zo nodig meer tijd.