Regeltaken van mantelzorgers

Veelvoorkomende regeltaken van mantelzorgers

  • het zoeken naar passende zorg en ondersteuning voor uzelf en uw zorgvrager
  • het aanvragen en regelen van deze zorg en ondersteuning
  • het bemiddelen tussen u en uw werkgever over de afstemming werk en zorg
  • uitzoeken van uw rechten in uw cao of verzekeringspolis(sen)
  • het onderhouden van contact met uitkerende instanties zoals bijvoorbeeld het CAK, Gemeente, SVB of UWV
  • hulp bij het aanvragen van indicaties bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Gemeenten (Wmo) of Zorgverzekering,
  • het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget (PGB) het organiseren van persoonlijke hulp op maat (vervoer, opvang, woningaanpassing)
  • uitzoeken en analyseren van informatie op het gebied van wet- en regelgeving, voorzieningen en voorschriften
  • het opstellen van bezwaarschriften of klachten

Het zijn taken waar u, nu of in de toekomst, mee te maken kunt krijgen. Als u hiermee zelf aan de slag kunt of wilt, vindt u veel gebruikte startpunten voor regeltaken van mantelzorgers op onze pagina Zelfhulp.