Oedeemtherapie

Oedeemtherapie

Oedeemtherapie is voor mensen die last hebben van (lymf)oedeem. Een lymfoedeem is een abnormale ophoping van vocht in het lichaam. Oedeem kan aangeboren zijn, of een gevolg zijn van bloedvatproblemen (bijv. spataderen), littekens, kanker, bestraling, chemotherapie, een operatie of een ongeval. Hierdoor kunnen de lymfevaten beschadigd raken, met vochtophopingen als gevolg.

De oedeemfysiotherapeut probeert de afvoer van vocht onder meer te stimuleren met verschillende soorten oefentherapie en massage die het vochtafvoerende systeem bevordert. Dit zorgt ervoor dat het vocht wordt afgevoerd.

Bij oedeemtherapie is geduld nodig. Het duurt even voordat er een blijvend resultaat is bereikt. Als er een stabiele situatie wordt bereikt kan de oedeemtherapeut u zonodig doorverwijzen naar een bandagist voor bandages, tape en/of therapeutische kousen om de situatie stabiel te houden.