Huisregels

Voor een soepel verloop van uw afspraak binnen onze praktijkruimten, vragen wij aandacht voor onze huisregels.

Aanmelden

U kunt zich rechtstreeks aanmelden: zonder verwijzing óf met een verwijzing van uw huisarts of specialist. Als u zich op eigen initiatief aanmeldt, stellen wij zo nodig – met uw goedkeuring – uw (huis)arts en/of specialist hiervan op de hoogte. Aanmelden kan via het Contactformulier op onze website of telefonisch (zie onderaan deze pagina).

Voor onze diensten hebben wij geen wachtlijst. Eén van onze therapeuten/medewerkers kan u altijd binnen enkele dagen zien. Als u door een specifieke medewerker geholpen wilt worden, kan er een iets langere wachttijd optreden. Ook voor cursusgroepen kan er wachttijd optreden, als een groep nog onvoldoende deelnemers heeft.

Uiteraard voldoen wij aan onze wettelijke verplichtingen en afspraken binnen onze beroepsgroep:

  • Kwaliteit dienstverlening:

   • iedere medewerker kent en handelt volgens de recente protocollen van zijn/haar beroepsvereniging

   • iedere medewerker is ingeschreven in een voor zijn/haar beroepsgroep erkend kwaliteitsregister.

  • Klachten: wij hebben een klachtenprocedure. Zie hiervoor onze Modelregeling.

  • Privacy: wij hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie ook onze Privacyverklaring.

Inschrijven

Bent u nieuw in onze praktijk? Of bent u al bekend bij ons is uw situatie veranderd? Stelt u ons dan alstublieft op de hoogte van uw persoonlijke gegevens.

Voor een goede aanmelding en registratie is het belangrijk uw BSN (Burger Service Nummer) door te geven. Verder is het van belang dat u zich kunt identificeren met een geldig legitimatiebewijs en hebben we het relatienummer en de naam van uw zorgverzekeraar nodig.

Tarieven en Vergoedingen

Vanwege de grote verscheidenheid aan regels en verzekeringspolissen in Nederland, is het bewerkelijk om te bepalen hoeveel van onze diensten door uw verzekeraar worden vergoed. Meer gedetailleerde informatie staat op de pagina Tarieven en Vergoedingen. Als u niet voldoende (aanvullend) verzekerd bent, moet u onze diensten zelf betalen volgens onze Betalingsvoorwaarden.

Bent u verhinderd of wilt u een afspraak wijzigen?

Afzeggen of veranderen van uw afspraken moet u minimaal 24 uur van tevoren doorgeven. Zo kunnen we in uw plaats een ander helpen. Een afspraak afzeggen of verplaatsen kan telefonisch (zie onderaan deze pagina), via e-mail of via het Contactformulier op deze site.

Wilt u telefonisch uw afspraak afzeggen/wijzigen en treft u ons antwoordapparaat, spreekt u deze dan alstublieft in. Bij niet tijdig afzeggen van een afspraak, heeft de praktijk het recht de voorgenomen dienst bij u in rekening te brengen volgens onze Betalingsvoorwaarden.

Dienstverlening door collega

Wij streven ernaar dat u steeds door dezelfde medewerker geholpen wordt. Door opleiding, vakantie of ziekte kan het voorkomen dat u wordt geholpen door een collega. Wilt u uitsluitend door de u bekende medewerker worden geholpen? Dan kunt u dat tijdens het maken van de afspraak al aangeven.

Ook voor een optimaal resultaat kan het voorkomen dat therapeut u doorverwijst naar een (meer gespecialiseerde) collega. Het gebruik maken van elkaars kwaliteiten, zorgt voor effectieve en kwalitatief hoogwaardige zorgverlening.

Handdoek, sportkleding & -schoeisel bij fysiotherapie

Wilt u bij een fysiotherapiebehandeling altijd uw eigen handdoek meenemen? En komt u trainen bij ons in de praktijk? Doe dan makkelijk zittende kleding (liefst sportkleding) en sportschoenen aan. Uiteraard geen schoenen die u buiten heeft gedragen.

Bereikbaarheid

Gedurende onze openingstijden zijn wij bereikbaar via het telefoonnummer onderaan deze pagina. Tijdens onze afspraken is opnemen niet altijd mogelijk. Spreekt u in dat geval alstublieft het antwoordapparaat in, dan bellen we u zo snel mogelijk terug. Inspreken van uw naam en telefoonnummer is voldoende. Voor minder dringende zaken kunt u ons buiten de openingstijden een e-mail sturen of een bericht achterlaten via het Contactformulier.

Ten slotte

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over onze dienstverlening? Of over de gang van zaken in onze praktijk? Dan horen wij dat graag! Wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.