Valpreventie

Uit onderzoek rond valpreventie is gebleken dat spierkracht, evenwicht en reactievermogen de risicofactoren zijn, die het best beïnvloedbaar zijn. Om de stabiliteit te bereiken die nodig is om niet te vallen, moeten zowel beenspierkracht als evenwicht boven een drempelniveau komen. Krachttraining als onderdeel van valpreventietraining heeft als bijkomend voordeel dat het lichamelijke functioneren verbeterd. U merkt dat u zich fitter voelt en makkelijker uw dagelijkse bezigheden kunt uitvoeren: boodschappen doen of op bezoek gaan bij iemand. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat zowel het aantal valincidenten als het aantal blessures door vallen door het oefenprogramma met 35% verminderd. Daarnaast verbeterde de kracht en het evenwicht van de deelnemers en bemerkten zij een toename van vertrouwen om activiteiten van het dagelijks leven zonder vallen te kunnen uitvoeren.

WIJKfysio biedt verschillende vormen van valpreventie aan. Samen met u kijken we wat voor u het meest geschikt is.

Valpreventie in onze praktijk

In onze praktijk bieden we individuele valpreventietraining. Tijdens de eerste behandeling voeren we een screening uit. Ook brengen we in kaart waar u moeilijkheden ondervindt waardoor u kunt vallen of al gevallen bent. Wij begeleiden u bij het verbeteren van de kracht van uw beenspieren, uw balans en uw evenwicht. Daarnaast krijgt u ook algemeen versterkende oefeningen om de valpreventietraining te ondersteunen. De oefeningen zullen in moeilijkheidsgraad toenemen, maar altijd aangepast zijn aan uw persoonlijke situatie. Daarnaast passen we technieken toe uit de groepscursus Vallen Verleden Tijd en In Balans, maar voeren we dit met u individueel uit.

Valpreventie aan huis

Aan huis bieden we u valpreventie volgens het Otago thuisoefenprogramma. Dit programma is ontwikkeld voor ouderen die regelmatig vallen of bang zijn om te vallen. Het bestaat uit een serie beenspierversterkende oefeningen, evenwichtsoefeningen en een wandelschema.

Tijdens het eerste huisbezoek vindt er een screening plaats. We brengen uw lichamelijke conditie en de motoriek tijdens het bewegen in kaart gebracht. Daarnaast kijken we naar eventuele risicofactoren in huis; uw fysiotherapeut brengt hierin een advies uit. In de daarop volgende huisbezoeken stemmen we de oefeningen individueel op u af en laten we de oefeningen in moeilijkheidsgraad toenemen.

Vallen Verleden Tijd

De groepscursus Vallen Verleden Tijd heeft als doel vallen te voorkomen en het aantal èn de ernst van vallenincidenten te verminderen. Dit kunt u bereiken door training in de juiste valtechniek, verbeteren van de balans en inzicht in valrisico’s. U leert mogelijke gevaarlijke situaties te herkennen en te voorkomen. De cursus vindt twee keer per week plaats over een periode van vijf weken. U traint in een groep van 8 tot 10 mensen. De cursus wordt gegeven door twee therapeuten en wordt vaak ondersteund door een buurtsportcoach.

Vallen Verleden Tijd is een lesprogramma ontwikkeld door de Sint Maartenskliniek. Het is het enige groepsprogramma dat bewezen effectief is bevonden om vallen te verminderen. Dit lesprogramma wordt door sommige aanvullende verzekeringen vergoed. Voor meer informatie zie onder Tarieven fysiotherapie.

In Balans

De groepscursus In Balans heeft als doel vallen te voorkomen en het aantal èn de ernst van vallenincidenten te verminderen. Dit kunt u bereiken door verbeteren van de balans en inzicht in valrisico’s. U leert mogelijke gevaarlijke situaties te herkennen en te voorkomen.

De cursus duurt 13 weken. De eerste drie weken is er wekelijks een informatiebijeenkomst met koffie. U krijgt informatie over bewegen, tips voor thuis en oefeningen. Daarna gaat u twee keer per week met de groep oefenen over een periode van tien weken. U traint in een groep van ongeveer 15 mensen. De cursus wordt gegeven door een fysiotherapeut in samenwerking met een buurtsportcoach.

In Balans is een lesprogramma ontwikkeld door de VeiligheidNL. Als u voorafgaand aan de cursus thuis al aan de slag wilt, kunt u bij hen beweegkaarten downloaden.

tarieven en vergoedingen

De kosten van de diverse diensten die wij leveren kunt u terugvinden onderaan op de tarievenpagina.

Een aantal zorgverzekeraars vergoed preventieve zorg in beweegprogramma's vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Wij houden ook de mogelijkheden voor subsidie in de gaten. Als wij subsidie krijgen voor een specifieke cursus, brengen wij de toegekende subsidie naar rato in mindering op uw cursusfactuur.