Gecontracteerde zorg in 2024

Onze keuze

NB: per 1-6-2025 hebben wij ook een contract met Salland en ONVZ.

De laatste weken van oktober hebben we gekozen van welke zorgverzekeraars we het contract voor komend jaar accepteren. Wij realiseren ons terdege dat ook wij een bijdrage moeten leveren aan het betaalbaar houden van de zorg in Nederland. Dit doen wij door zinnige zorg te bieden voor een eerlijke prijs. Ook willen we u als patiënt zo min mogelijk belasten met de administratieve papierwinkel rond declaraties van uw behandeling. Daarom accepteren we zoveel mogelijk contracten.
Toch hebben we besloten met bepaalde zorgverzekeraars geen contract af te sluiten. De vergoedingen die zorgverzekeraars ons aanbieden staan al jaren onder druk. Er is een groot gat ontstaan tussen de aangeboden tarieven en het praktijktarief dat we nodig hebben om als praktijk te kunnen voortbestaan. Zonder gezonde financiële basis kunnen wij op langere termijn geen zorg blijven bieden.

Uw keuze voor 2024

Op 12 november a.s. moeten alle zorgverzekeraars hun premies voor 2024 bekend hebben gemaakt.
Als u volgend jaar een andere zorgverzekering wilt afsluiten dan in 2023, moet uw huidige verzekering opzeggen vóór 31 december a.s.. Doet u dit uiterlijk op 31 december, dan heeft u tot 1 februari a.s. de tijd om een nieuwe zorgpolis af te sluiten. Als u zich vóór 31 december bij een nieuwe zorgverzekeraar aanmeldt, dan zegt deze automatisch uw lopende zorgverzekering op. Zie ook: regels van het overstappen.
Hulp bij het kiezen van uw zorgverzekering kunt u bijvoorbeeld krijgen op www.zorgverzekeringwijzer.nl.

Fysiotherapie en uw zorgverzekering

Veel mensen kiezen een aanvullende verzekering, omdat dan de fysiotherapie wordt vergoed. Het aantal vergoede behandelingen hangt af van de aanvullende verzekering die u kiest. Wees u zich er wel van bewust dat de keuze voor een bepaalde aanvullende verzekering ook gevolgen heeft voor andere vergoedingen!

Kosten niet gecontracteerde zorg

Als u voor een zorgverzekeraar kiest waarmee wij geen contract hebben, betekent dit dat u van ons facturen zult ontvangen voor de zorg die wij u leveren. Deze kunt u zelf bij uw zorgverzekeraar declareren. Meer over onze tarieven vindt u op deze website.
In dit geval krijgt u meestal niet onze volledige rekening vergoed. De vergoeding is sterk afhankelijk van uw (aanvullende) zorgverzekering.
NB: veel van de verzekeringssites tonen nog de gegevens van het huidige verzekeringsjaar. De regels kunnen volgend jaar strenger zijn

Gemeentepolis

Sommige gemeenten bieden inwoners met een laag inkomen een gemeentelijke zorgverzekering aan. Dat is een verzekering op maat die van belang kan zijn voor mensen met een beperking en/of chronisch zieken. De gemeente betaalt (afhankelijk van uw inkomen) mee aan de premie. Voor de gemeenten Amersfoort en Leusden loopt de gemeentepolis in 2023 bij DSW. Meer hierover (ook voor andere gemeentes) vindt u op www.gezondverzekerd.nl.